Dr. Dieleman is naast huisarts ook sportarts, lid van SKA en erkend arts voor sportmedische keuring.

Een keuringsonderzoek is een beoordeling van uw gezondheid en uw geschiktheid om (matig) intensief te bewegen of te sporten (competitief, recreatief). De inhoud van het onderzoek is afhankelijk van uw persoonlijke risico-analyse, daarom vragen we u op voorhand de vragenlijst in te vullen.

Voor een sportmedische keuring maakt u online een afspraak bij Dr Dieleman.

Het sportmedisch onderzoek volgt het protocol zoals opgesteld door SKA (vereniging van sport- en keuringsartsen).
Klik hier om naar de vragenlijst te gaan
Check hier of u geen verboden geneesmiddelen gebruikt