Praktijkinformatie

U heeft het zelf al ondervonden: telefoon tijdens de raadpleging is storend. Daarom hebben we in onze praktijk twee administratief medewerkers in dienst die alles in goede banen leiden. Van 12u tot 13u is het secretariaat gesloten en enkel telefonisch bereikbaar voor een medisch noodgeval. Voor niet-dringende zaken vragen we om op een later tijdstip terug te bellen. 

Wij voeren geen telefonische consultatie, ook andere patiënten moeten de kans krijgen om hun huisarts te spreken. Indien u meerdere vragen heeft of iets wil bespreken met uw huisarts, gelieve dan een afspraak te maken. Belt u voor het resultaat van een onderzoek, doe dat dan tijdens de raadpleging van de arts die u geholpen heef

Meestal is het mogelijk én verantwoord dat u naar de praktijk komt. Hier hebben we immers alles bij de hand om u zo goed en zo doelmatig mogelijk te onderzoeken en te behandelen.
Hebt u toch een huisbezoek nodig? Vraag dit dan telefonisch aan, bij voorkeur voor 10u ‘s ochtends. Zo kunnen we u het beste inplannen.

Wanneer u aangifteformulieren voor een verzekering, attesten of dergelijke dient te laten invullen, maakt u hiervoor best een afspraak.
Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Telefonisch worden geen voorschriften (meer) verstrekt. Tijdens de reguliere raadpleging voorzien we voldoende voorschriften om toe te komen tot een volgende afspraak.

De parkeerplaats op de oprit is strikt voorbehouden voor personen met een verminderde mobiliteit.

Het gelijkvloers van de praktijk is volledig rolstoeltoegankelijk, inclusief het toilet. De eerste verdieping kan u bereiken via de lift en is voorzien voor personen met een rollator.

Ook voor kinderwagens is er voldoende ruimte voorzien, als ook een verzorgingskussen in het toilet op het gelijkvloers.

Extra informatie

Accordion Content

Huisarts van wacht

  1. Tijdens de week. Voor dringende medische problemen kan u buiten de praktijkuren terecht op het nummer: 0900/10512.  Wanneer u dit nummer belt, wordt uw postcode gevraagd, waarna u automatisch wordt doorverbonden met de huisarts van wacht.
  1. Tijdens het weekend kan u terecht op de huisartsenwachtpost, waar permanent een huisarts aanwezig is. Meer informatie over de wachtpost vindt u via deze link:           (nog in te vullen)

Apotheek van wacht

De apotheker van wacht is te bereiken via het nummer 0903 99 000 of via  www.apotheek.be

Tandarts van wacht

De tandarts van wacht is te bereiken via het centraal oproepnummer:  0903/39969 (€1,50/minuut) De tandarts van wacht is voor dringende zaken tijdens het weekend bereikbaar van zaterdagochtend tot zondagavond

Wat gebeurt er met uw gezondheidsgegevens ?

Uw huisarts staat (verplicht) in voor het bijhouden van uw medische gegevens in het zogenoemde Globaal Medisch Dossier (GMD). Dat betekent dat de huisarts al uw medische gegevens (voorgeschiedenis, geneesmiddelengebruik, verslagen van specialisten, allergieën, vaccinaties …) registreert in het elektronisch medisch dossier (EMD).
Deze gegevens zijn vertrouwelijk, en zijn alleen te raadplegen door uw eigen huisarts, en de huisartsen in onze praktijk, die allen gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

Het voordeel van zo’n GMD/EMD is dat uw huisarts een goed overzicht heeft over uw gezondheid. Bovendien geniet u van een verhoogde terugbetaling als u op consultatie komt bij een arts in onze praktijk.
Medische zorgen voor een patiënt worden steeds minder het domein van één enkele arts.
Voor een optimale zorg is het van belang dat ook andere artsen inzage kunnen hebben in een deel van uw medische gegevens, dat zij dus ook een therapeutische relatie met u hebben. Bijvoorbeeld de arts van wacht, of de arts op de spoedafdeling. Het levert betere zorg op als uw huisarts gegevens kan delen met andere zorgverleners (bv om een doorverwijzing beter te regelen), of als uw huisarts gegevens van andere artsen kan raadplegen (bv resultaten van onderzoeken in het ziekenhuis).
Enkel de belangrijkste items uit een EMD worden gedeeld zoals bijvoorbeeld allergieën, het huidige medicatieschema, de medische voorgeschiedenis en toegediende vaccinaties. U kan deze items ook zelf raadplegen via www.mijngezondheid.be

Om deze gegevens te mogen delen, dient u zelf de toestemming te geven, middels een ‘informed consent’ (of geïnformeerde toestemming). Vanaf heden zal er bij het verlengen van uw GMD automatisch ook een toekenning zijn van dit informed consent. Wij wensen hiermee een optimale kwaliteit van zorg te verzekeren.

Zo u hier niet mee akkoord gaat, gelieve uw arts hiervan op de hoogte te stellen. U kan ook altijd vragen aan uw arts om bepaalde onderdelen van uw GMD wel en andere niet te delen.

Extra info: filmpje

Alle artsen in de praktijk zijn geconventioneerd, dat betekent dat we  de wettelijke tarieven toepassen.
Betaling van het honorarium gebeurt bij voorkeur elektronisch (bancontact)

Onze praktijk engageert zich als opleidingspraktijk voor huisartsen-in-opleiding (HAIO). De HAIO is reeds afgestudeerd en gediplomeerd arts en vervolledigt zijn specialisatie huisartsgeneeskunde. Het is een evidentie dat zij als afgestudeerd arts ook raadplegingen en huisbezoeken doen. Patiënten worden steeds overlegd, zowel dagelijks als wekelijks in een groter overleg. Werken in een opleidingspraktijk prikkelt ons om steeds bij te blijven met de meest recente wetenschap en technieken, maar ook om evidence based medicine na te streven. De combinatie van verse kennis en ervaring werkt hierbij vaak verfrissend. Zo blijven we garant staan voor uw optimale zorg. 

Er komen regelmatig studenten geneeskunde in de praktijk stage lopen. Hiermee wil onze praktijk meewerken aan de opleiding van toekomstige artsen en hen praktijkervaring aanbieden. Wenst u liever geen stagiair bij de raadpleging, dan kan u dat gerust aan uw arts zeggen.

Groepspraktijk De Blauwe Steen verenigt vijf huisartsen: Dr. Marianne Busschots, Dr. Valerie De Rore, Dr. Peter Dieleman, Dr. Céline Vanderhaeghe en Dr. Kaat Mortelmans. Administratief medewerkers Lien D’Heer en Ann Janssen leiden alles in goed banen. Samen staan wij in voor de zorg van onze patiënten, we werken nauw samen en houden regelmatig overleg.

U kiest uw eigen huisarts. De andere artsen staan ter uwer beschikking wanneer uw eigen huisarts afwezig is of niet onmiddellijk bereikbaar is. We beheren samen uw dossier en dragen een gedeeld beroepsgeheim.

Document Bloeddrukregistratie

Bestand -> downloaden -> Microsoft Excel (.xlsx). Nu kan je het document opslaan en vervolgens je naam en waardes invullen. 

Groepspraktijk De Blauwe Steen - Blauwesteenstraat 35, 2550 Kontich - 03 457 75 75