Bijzondere interesse in:

Tevens deeltijds werkzaam aan het Centrum Huisartsgeneeskunde
van de Universiteit Antwerpen